Ga naar zoek toegankelijkheid link | Ga naar navigatie toegankelijkheid link | Ga naar inhoud toegankelijkheid link | Ga naar taalselectie toegankelijkheid link

Africa

North America

Latin America

Europe

Eurasia

Asia PacificSCR-Technologie

Wat is SCR-technologie voor trucks, cq vrachtwagens, bestelbussen en zware (terrein)voertuigen?

SCR staat voor Selective Catalytic Reduction (selectieve katalytische reductie) en is een uitlaatgas-nabehandelingstechnologie. Deze techniek vereist het gebruik van een reagens genaamd AUS32 (ook bekend als AdBlue/DEF in Noord-Amerika of ARLA 32 in Brazilië) ter vermindering van de NOx. Bijna alle grote fabrikanten van zware voertuigen zijn overgegaan op het gebruik van deze technologie om aan de nieuwe emissiewetgeving inzake NOx-uitstoot te voldoen. Concurrerende technologieën bieden een minder gunstig brandstofverbruik en een hogere CO2-uitstoot. Daarom is SCR de meest kosteneffectieve oplossing om aan de NOx-emissienormen te voldoen.

De belangrijkste onderdelen van het SCR-systeem zijn de SCR-katalysator, het AdBlue-injecteersysteem, de AdBlue-tank en het AdBlue-doseersysteem. AdBlue wordt, van de motor af bewegend, vóór de SCR-katalysator in de uitlaatpijp ingespoten. Door verhitting in de uitlaat breekt het af tot ammoniak en CO2. Wanneer de NOx in de katalysator met de ammoniak reageert, worden de schadelijke NOx-moleculen in de uitlaat omgezet in onschadelijke stikstof en water.

Voor een correcte werking van uw SCR-systeem dient u ervoor te zorgen dat u alleen AdBlue van hoge kwaliteit gebruikt, zoals Air1. Reagens van slechte kwaliteit dat met vreemde stoffen is besmet, brengt het gevaar met zich mee dat uw katalysator beschadigd wordt.

SCR is een bewezen technologie waarvan de toepassing in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het zal bijvoorbeeld voor de aanstaande Euro VI-norm worden gebruikt.