Ga naar zoek toegankelijkheid link | Ga naar navigatie toegankelijkheid link | Ga naar inhoud toegankelijkheid link | Ga naar taalselectie toegankelijkheid link

Africa

North America

Latin America

Europe

Eurasia

Asia PacificWetgeving

Wereldwijd zijn er verschillende emissienormen die specifieke grenzen stellen aan de uitstoot van NOx en waarvoor het gebruik van SCR en AdBlue is vereist. De vier belangrijkste verontreinigende stoffen die onder de wetgeving voor uitstoot van voertuigen vallen zijn stikstofoxiden (NOx), zwevende deeltjes (PM), koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC).

In Europa trad de eerste van deze normen, Euro 0, in 1990 in werking met een NOx-grenswaarde van 14,4 en een PM-grens van 1,1, beide gemeten in g/kWh. De Euro III-norm scherpte deze beperkingen in 2001 aan tot respectievelijk 5 en 0,1. Het gebruik van AdBlue werd geïntroduceerd bij de invoering van de Euro IV-, V- en VI-normen. De componenten die onder deze regelingen vallen zijn stikstofoxiden (NOx), zwevende deeltjes (PM), koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO). Voor de periode oktober 2005 t/m oktober 2006 gold Euro IV en vanaf oktober 2008 t/m oktober 2009 was Euro V van toepassing. Voor Euro IV geldt een emissiegrenswaarde van 3,5 g/kWh voor NOx en voor Euro V geldt 2,0 g/kWh. De Euro VI-norm, die vanaf 2013-14 geldt, stelt een NOx-limiet van 0,4 g/kWh.

In de VS wordt de emissie van voertuigen wettelijk geregeld in de Clean Air Act. Het gebruik van SCR-ureum als NOx-beheersing wordt daar gemeengoed met de invoering van de Amerikaanse emissienorm 2010. Per van 1 januari 2010 treedt die in werking en de uitstoot van NOx wordt beperkt tot 0,3 g/kWh.

In Australië en Nieuw-Zeeland volgen de emissienormen de Europese normen met een paar jaar vertraging. Zo werd Euro IV vanaf 2007 geleidelijk ingevoerd en zal Euro V in 2010 worden ingevoerd.

In China gelden de nationale normen IV, V en (sinds 2008) VI. De laatste norm beperkt de NOx-uitstoot voor zware voertuigen tot 3,5 g/kWh en de uitstoot van PM tot 0,02 g/kWh. Deze norm wordt sinds 2008 toegepast in Peking.

In Brazilië treedt de relevante wetgeving (PROCONVE: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) met ingang van 2012 in werking. Het reagens staat daar bekend onder het acroniem ARLA 32, dat staat voor Agente Reductor Liquido Automotivo.